Aktivnosti

V sklopu projekta Uživajmo v zdravju smo v izobraževalni proces med drugim vključili tudi "minuto za zdravje" in prisotnost športnega pedagoga pri pouku športa v prvi triadi. Več si lahko ogledate na spodnjem videu.

AKCIJSKI NAČRT za šol. leto 2016/17

Postopna sprememba jedilnika; Ob obrokih in na dnevih dejavnosti se ponuja samo voda ali nesladkan čaj; Ozavestiti odnos do hrane, bonton pri mizi… Vključevanje vsebin tudi pri razrednih urah, podaljšanem bivanju, na dnevih dejavnosti, pri pouku… „minuta za zdravje“,...