• Postopna sprememba jedilnika;
  • Ob obrokih in na dnevih dejavnosti se ponuja samo voda ali nesladkan čaj;
  • Ozavestiti odnos do hrane, bonton pri mizi…
  • Vključevanje vsebin tudi pri razrednih urah, podaljšanem bivanju, na dnevih dejavnosti, pri pouku…
  • „minuta za zdravje“,
  • spletna stran šole se bo dopolnila z zavihkom „Uživajmo v zdravju“ (informacijami kolesarskih poti, izletov, zdravo prehrano, recepti, lokalnimi športnimi in ostalimi društvi npr. zeliščarji,…),
  • Izobraževanja za starše na temo zdrava prehrana in gibanje…
  • ŽUR POD GORO „Uživajmo v zdravju“ : sobota, 8.10.2016 (15.10.2016)