Splošni cilj:

Zmanjšanje ali preprečitev bolezni, povezanih z življenjskim slogom.