Lokalni preventivni tim:

-tim OŠ Pod goro

-tim Zdravstvenega doma Slovenske Konjice

-tim na lokalni ravni – Obina Slovenske Konjice

-Center za socialno delo Slovenske Konjice

-NIJZ Celje

 

 

Partnerji:

– Zavod Republike Slovenije za šolstvo

– Nacionalni inštitut za javno zdravje – NIJZ

– Univerza v Ljubljani (Fakulteta za šport, Pedagoška  fakulteta)

– Institut „Jožef Stefan“

– Fakulteta za zdravstvo Jesenice

– Univerza v Mariboru (Fakulteta za zdravstvene vede)