AKCIJSKI NAČRT za šol. leto 2016/17

Postopna sprememba jedilnika; Ob obrokih in na dnevih dejavnosti se ponuja samo voda ali nesladkan čaj; Ozavestiti odnos do hrane, bonton pri mizi… Vključevanje vsebin tudi pri razrednih urah, podaljšanem bivanju, na dnevih dejavnosti, pri pouku… „minuta za zdravje“,...