• otroci so v povprečju višji in težji
  • delež podkožnega maščevja se je zelo povečal
  • rezultati v motoričnih testih so slabši kot včasih
  • splošna telesna pripravljenost otrok je slabša, posledično so otroci bolj podvrženi boleznim, koncentracija in učinkovitost otrokpri učnih vsebinah sta slabši, veliko je prekomerno težkih otrok
  • v zadnjih letih se je stanje začelo nekoliko izboljševati

TEŽAVE  S  TEŽO –  fantje 2014

Slika1

 

 

 

TEŽAVE  S  TEŽO –  punce 2014

Slika2