• obdelani so bili rezultati 493 otrok
  • naši otroci so v povprečju nižji, težji in imajo večjo kožno gubo od vrstnikov
  • največje je odstopanje v kožni gubi
  • glede na podatke je logično, da imajo otroci višji ITM (indeks telesne mase)
  • slabši so v motoričnih testih glede na slovensko populacijo (sploh v 3. triadi)

DELEŽ UČENCEV S PREKOMERNO TEŽO –  OŠ Pod goro

Clipboard02