Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je predstavil projekt Zdravje v občini, ki prikazuje zdravstveno stanje ljudi v slovenskih občinah in omogoča primerjavo s slovenskim in regionalnim povprečjem. Občina v primerjavi s Slovenijo beleži višji prirast prebivalstva, ima višjo stopnjo delovne aktivnosti, beleži nižjo stopnjo visokotveganega opijanja, manj zlomov kolka pri starejših prebivalcih, manj prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji in skrbi za preventivo v Programu Zora.

cloud-600224_640

V nekaterih kazalcih pa so ugotovili slabše rezultate od slovenskega povprečja, zato so ti pomembni pokazatelji za odločevalce, da je treba na določenih področjih narediti več. Manjši delež prebivalcev od slovenskega povprečja svoje zdravje ocenjuje kot dobro. Delovno aktivni prebivalci  imajo skoraj tri koledarske dni več bolniške odsotnosti. Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.

Na področju dejavnikov tveganja za zdravje in preventive je bil telesni fitnes otrok blizu slovenskemu povprečju, nekoliko višja pa je bila prekomerna prehranjenost otrok. Delež kadilcev je bil nekoliko (za 2 %) višji kot v celi Sloveniji. Konjičani so le malo večji prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni, povišanega krvnega tlaka, proti strjevanju krvi in zdravil zaradi duševnih motenj. Nekoliko višjo beležijo tudi umrljivost zaradi vseh vrst raka (0–74 let) – ta znaša 185, slovensko povprečje pa je 169.

Okolje, v katerem ljudje bivajo in delajo, pomembno vpliva na njihovo zdravje, opozarjajo v NIJZ. V NIJZ želijo s prikazom zdravstvenega stanja spodbuditi deležnike na lokalni ravni, zlasti odločevalce, ne njihove aktivnostih za promocijo in krepitev zdravja svojih prebivalcev. Občina se zaveda the ugotovitev, zato se je skupaj z ostalimi (OŠ Pod goro, ZD Slovenske Konjice in Center za socialno delo) že spomladi pristopila k projektu Uživajmo v zdravju z enim samim ciljem – ohranjanje in krepitev zdravja. V občini se namreč zavedajo, da je potreben učinkovit pristop za dosego tega cilja. Za to so stopili skupaj predstavniki zdravstva, šolstva, sociale in naše občine k modelu za zagotavljanje zdravega življenjskega sloga, s poudarkom na prehranjevanju, gibanju, preprečevanju in obravnavi debelosti pri otrocih, mladostnikih ter odraslih in zmanjševanju neenakosti v zdravju. Osnovna Šola Pod goro, ki se je v tem šolskem letu priključila projektu Uživajmo v zdravju, je priredila Žur pod goro, na katerem je spodbujala učence, starše in druge h gibanju in zdravemu načinu življenja. V sredo, 9. novembra, v občini organizirajo delavnico na temo samopregledovanja dojk, s čimer želijo obeležiti mesec boja proti raku dojk. V Dvoru Trebnik je na voljo že nekaj centrov, ki se poslužujejo holističnega pristopa k zdravljenju.

V NIJZ poudarjajo, da morajo povezano v zmanjševanju škode zaradi alkohola in povečanju telesne dejavnosti delovati družina, prijatelji, družbene mreže kot tudi lokalne skupnosti, z vrtcem, šolo, delovnim okoljem ter različne druge družbene inštitucije, snovalci politik in odločevalci vseh ravni.   Poleg pa tudi stroka, mediji in civilna družba v celoti. Več o rezultatih raziskave si lahko pogledate tudi na spletni strani: http://obcine.nijz.si/Dokumenti/pdf/2016/obcine/114.pdf. V občini je narejenih veliko korakov k izboljšanju splošnega zdravja občanov, veliko pa morajo narediti tudi sami in spodbuditi lokalno skupnost ter ji sporočiti, kaj potrebujejo in česa si želijo.